Masterplan

Globale ontwikkelingsvisie

In 2009 gaven wij opdracht om de ontwikkelingsmogelijkheden van onze site te onderzoeken. Aanleiding was het verkrijgen van een EFRO-FEDER subsidie voor de "omzetting van tijdelijke marktstaanplaatsen naar een meer permanente behuizing". De subsidie werd mogelijk gemaakt door het Brusselse Gewest en Europa, en sterkt Abattoir in haar overtuiging dat nieuwe, op korte termijn geplande commerciële ontwikkelingen niet alleen ten dienste zullen staan van de handelaars maar vooral van de wijk en haar bewoners.

Met de studie beogen wij een algemene ontwikkelingsvisie voor de hele site, maar voornamelijk ook een antwoord op de vraag waar op de site een nieuwe voedingsmarkt kan worden gebouwd, zonder in de tussentijd het functioneren van de andere activiteiten te belemmeren.

Tegelijkertijd groeit ook het besef dat het toekomstige beeld van de site zal worden bepaald door haar relatie met de onmiddellijke omgeving, door in te zetten op de stedelijkheid ervan, zonder evenwel de menselijke schaal uit het oog te verliezen, door een andere, duurzame architectuur en door het oplossen van mobiliteitsproblemen.

Bestaande activiteiten zullen worden versterkt. Het concept van een gemengde voedingsmarkt zal een nieuwe commerciële dynamiek geven. Slachtactiveiten en vleesversnijdende activiteiten zullen verder worden gemoderniseerd. Nieuwe activiteiten, in overeenstemming met de onmiddellijke, sterk gemengde omgeving, zullen hun plaats vinden. De activiteiten van de Kelders van Cureghem, reeds langer de voorlopers van een nieuwe toekomst, zullen worden uitgebouwd.

De geplande ontwikkelingen zullen stapsgewijs gebeuren (fasering) zonder breuklijnen te creëren met de omgeving. Bovendien wordt er binnen de bepalingen van het huidige bestemmingsplan (BBP) gewerkt. Vandaar dus het Masterplan van Abattoir om een duurzame, maatschappelijk verantwoorde en economisch haalbare visie te vormen over haar site, in relatie tot de wijk, de gemeente, het Gewest, Europa... en dit over een termijn van 5, 10, 20....jaar.
 
Het Masterplan kwam tot stand door samenwerking tussen onze firma en architect Jo Huygh, projectmanager bij Abattoir, en het bureau ORG (Organization for Permanenet Modernity). 

Het volledige Masterplan kan je hieronder downloaden. De bouw van de voedingshal is de eerste stap in de uitvoering van dit masterplan. Klik hier om meer te vernemen over het project van de voedingshal.