Netheid

Netheid op de terreinen van Abattoir

Sedert meerdere jaren past Abattoir een afvalbeleid toe dat veel verder strekt dan wat strikt gesproken verplicht is. Zo worden de handelaars die er werken aangemoedigd om afval te voorkomen, maar wordt er ook afval gerecycleerd en hergebruikt, om zo het afval dat naar storten wordt gebracht tot een minimum te beperken.

Om op schema te blijven met de doelstellingen die wij ons in 2008 hebben opgelegd, nl. de afvalverbranding met 50% te verminderen, hebben wij binnen onze onderneming nieuwe initiatieven opgestart om afval aan het begin van de keten aan te pakken en op die manier onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Enkele van de initiatieven die sinds 2008 genomen werden

  • Opstellen van een charter voor Reinheid en Respect voor het milieu
Interprofessioneel protocolakkoord over respect voor het milieu en reinheid op de site van de slachthuizen en markten van Anderlecht (een protocol bindend voor de handelaars tov Abattoir NV).
 
  • Opstarten van een ecologisch bonus-malussysteem

Doelstelling is een bonus te verlenen aan die handelaars die het milieu respecteren en met een malus die handelaars te straffen die de normen minder strkt hanteren. De malussen zorgen voor de financiering van de bonussen.

  • Installatie van een sorteerpunt
Ophalen en sorteren van de afval van de markten en afvoeren naar de gespecialiseerde centra (karton, groenafval, paletten, enz.).
 
 
  • Oprichting van een controle- en preventie-eenheid
Een ploeg van 8 personen zorgt elk weekend voor preventie via communicatie en controleert ter zelfdertijd de locatie van de handelaars.
 
  • Opruimen van de aanpalende straten

Abattoir doet een beroep op een firma met maatschappelijk doel (Malus) op de omliggende straten alle dagen snel en doeltreffend te reinigen. De kosten ervan worden integraal door Abattoir ten laste genomen.

  • Verbod op gebruik plastiek wegwerpzakjes

Sinds1 september 2016 zijn alle handelaars onderworpen aan het nieuwe reglement. Een herbruikbare boodschappentas, met Abattoir-design, wordt verdeeld op de markt. Met dit burgerinitiatief willen wij streven naar een milieuvriendelijke toekomst!
Om hygiënische redenen komen de handelaars in vers vlees- en vis niet in aanmerking voor deze maatregel.

 

 

 

 

Evenement

Samenlopend met dit alles organiseert Abattoir evenementen rond het thema netheid en duurzaamheid van het milieu. Het wil op die manier komen tot een gezamenlijke pedagogisch beleid met de betrokken actoren (ondernemingen, gemeenteverantwoordelijken, scholen, verenigingen, buurtcomités, politie, etc.).

Indien u dit wenst kan u omtrent dit alles meer vernemen bij Dhr M. Ibrir, onze verantwoordelijke netheid. Hij is steeds aanwezig op marktdagen. Op gewone werkdagen kan u hem tijdens de kantooruren bereiken op het nummer 02/521.54.19 of per e-mail op info@abattoir.be.

Enkel samen houden we het proper!