Restauratie overdekte markt

Onze markthal is een geklasseerd monument, en dit heeft zo zijn gevolgen. Meer bepaald houdt dit de verplichting in dat Abattoir als eigenaar en goede huisvader moet instaan voor het behoud ervan. Dit kost uiteraard meer dan handenvol geld. Gelukkig bestaat het besef dat een monument er is om in stand te houden als “erfgoed”, voor “het nageslacht” zeg maar, en worden wij vanuit het gewest hierin gesteund.

Markthal

 

De overdekte markt, een monument van staal en gietijzer gebouwd 1890, is opgenomen op de lijst van beschermde monumenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ABATTOIR nv, de beheerder van de hele site en dus ook van de overdekte markt, gaf  begin 2009 opdracht tot een voorstudie met als doel de voorbereiding van de restauratie van de overdekte markt in het algemeen en van de ergst beschadigde gevel -de achtergevel-in het bijzonder.

restauratie markthal

Technische tekening: onderzoek van de architectuur: vormen, verhoudingen, rasters, geometrische patronen,… Voorbeeld van een gedetailleerde schadeanalyse op een deel van een tralieligger, zoals uitgevoerd op alle tralieliggers van de volledige achtergevel.

 

Deze studie werd verwezenlijkt door T.ar.S. Architectenvennootschap bvba, van architect Tars Stevens, die medio 2010 hun eindrapport indienden.
Vandaag reeds wordt in een eerste fase werk gemaakt van de voorbereiding van de daadwerkelijke restauratie van de gietijzeren kolommen en in een tweede fase van de restauratie van de achtergevel.

Legende affiche: “Abattoirs et Marchés d’Anderlecht-Cureghem » Uitgeverij: Eckert & Pflug Kunstverlag, Leipzig (1897–1965).  Datum: vermoedelijk 1906. Voortgaande op het uitgevoerde bouwhistorisch onderzoek van de site is deze affiche een getrouwe weergave van de situatie omstreeks 1906. Eckert & Pflug Verlag was gespecialiseerd in dit soort van perspectivische industriële opnames, met cliënteel over gans Europa.

 

De restauratie van de overdekte markt komt in 2020 weer in een nieuwe fase. In 2019 werd het gebouw horizontaal gestabiliseerd met windverbanden als voorbereiding op de werken. Intussen legt de aannemer de laatste hand aan de bouw van een stelling. Na het bouwverlof zullen dan de échte renovatiewerken starten, beginnende met het centrale gedeelte van de achtergevel, inclusief beglazing. De werken van fase 2 zullen vermoedelijk rond februari 2021 afgerond zijn...

De kostprijs van 'fase 2' is geraamd op 928.764,57€ (excl. BTW). Onze N.V. financiert hiervan 35%. Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest schiet ter hulp voor de resterende 65%. Daarna schuiven we de stellingen op en zullen andere delen van de markthal onder handen genomen worden. Het zal dus nog allemaal zijn tijd vergen... maar één zaak staat vast: na de werken is de overdekte markt hersteld in al haar glorie! GROUP MONUMENT is aangesteld als aannemer. Group Monument is de belangrijkste Belgische bouwonderneming voor het restaureren van bouwwerken met kunsthistorische waarde. Het hele renovatieproject staat onder leiding van architect Tars Stevens.