Ecologische bonus

Het bonus/malus-systeem is één van de eerste maatregelen getroffen door Abattoir, in september 2008, met als doel het snel verminderen van afval en de overgang naar een duurzame toekomst met respect voor het milieu op de site van de slachthuizen en markten van Anderlecht. Ambulante handelaars, die op een respectvolle manier omgaan met het milieu, worden met een bonus beloont. Degene die van de normen en regels afwijken worden met een malus bestraft, de bonus van de ene wordt bekostigd met de malus van de andere.

In de praktijk.

Het gaat tevens om alle handelaars die zich hebben geëngageert door een handvest te ondertekenen. Andere handelaars blijven een forfaitair bedrag betalen voor het reinigen van hun standplaatsen. Dit houdt uitsluitend in het reinigen met de veegmachine op het einde van de markt en geenszins het ophalen van hun restafval. Zoals andere handelaars zijn ze eveneens verplicht dezelfde regels inzake milieu te respecteren.

De toenamefactoren.

Elke inbreuk op het reglement heeft als gevolg een onmiddellijke stijging van de bonus.
Bijvoorbeeld :

  • Alle type boete (bvb : parkeren) Boete van   40,00 € = malus van 2 punten
  • Kleine inbreuk (bvb : niet gereinigde standplaats) Boete van   75,00 € = malus van 2 punten
  • Zware inbreuk (bvb : sluikstorten) Boete van 250,00 € = malus van 4 punten

Opmerkingen : in eerste instantie wordt er altijd een verwittingsbrief gestuurd voor de kleine inbreuken voordat een boete wordt opgelegd.
 
Onze verwachtingen vanwege onze handelaars.

  • Het terugbezorgen van de standplaatsen in dezelfde staat van netheid (volledige reiniging + opgeveegde standplaats).
  • Het respecteren van de uren waarop het verkoop wordt stopgezet en de vertrekuren.
  • De stockage van de afvalbakken uitsluitend op de standen tijdens de markten en in de vrachtwagens na de markten (achterkleppen dicht).
  • Het respecteren van de lijnen die de standplaatsen afgrenzen.
  • Het respecteren van de parkeerzones tijdens de toegelaten uren.

Werking van de bonus :

Iedere handelaar start met « bonus 5 », op voorwaarde dat in de loop van het trimester, alle richtlijnen van kracht correct worden nageleefd en de standplaats nauwkeurig wordt gereinigd , de « bonus 5 » gaat naar « bonus 4 » de volgende trimester enzovoorts om bonus -5 te bereiken.

Dit met als gevolg natuurlijk een verlaging van de milieuvriendelijke bonus.