Gids Netheid

Deze handige gids zal je in staat stellen om de
opdrachten van onze reinigingsdiensten alsook de
ter beschikking gestelde middelen ter onderhoud
en verfraaiing van het domein, inclusief de
omliggende straten, beter te leren kennen.
Daardoor kan iedereen - indien dit nog niet het
geval is - de juiste acties en goede gewoontes
nemen om de site elke dag netjes en gezellig te
houden en er een plek van te maken waar iedereen zich thuis voelt.