Meritus label dik verdiend

Ons slachthuis wordt regelmatig aan Meritus controles onderworpen en scoort daarbij telkens erg goed, vandaar dat we dus niet zonder enige fierheid dit logo op onze site mogen plaatsen.


Meritus is een kwaliteitslabel voor rundsvlees. Vlees van Meritus runderen is bijna uitsluitend afkomstig van het Belgisch Witblauw Ras, de fameuze Belgische dikbillen. Het Meritus lastenboek legt strenge normen op, niet alleen aan de rundveehouder, maar ook aan elke interveniënt in het verwerkingsproces, zoals in het slachthuis en de uitsnijderij.

Het slachthuis wordt bezocht door onafhankelijke inspecteurs. Zij moeten controleren of het vlees in de meest hygienische omstandigheden geproduceerd wordt en of het vlees volledig traceerbaar is; men wil immers aan de consument voor 100% kunnen garanderen dat het vlees dat op zijn of haar  bord komt, wel degelijk afkomstig is van het rund waarvan het afkomstig moet zijn, dat er dus onderweg geen verwisselingen zijn gebeurd

Voor meer algemene info omtrent Meritus kan u terecht op de volgende websites.