VOKA METROPOLITAN: nieuw sterk concept

VOKA, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt voortaan zijn werking in de Brusselse metropool in een nieuwe afdeling “VOKA Metropolitan”. Zo wil VOKA-Comité Brussel zijn leden nog beter helpen in de ontwikkeling van hun business in Brussel.

Deze nieuwe wending werd officiëel aan de leden voorgesteld tijdens de najaarslunch van VOKA-Comité Brussel afgelopen maandag, 23 september, in aanwezigheid van Dhr Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Economische activiteiten clusteren steeds meer rond grote steden en de gebieden errond. Deze metropolen stuwen de economie van onderuit over de grenzen van regio’s en landen heen. Zo krijgt elk Brussels bedrijf nieuwe perspectieven voor zakelijke opportuniteiten, bereikbaarheid, netwerking, ruimte en talent. Brussel heeft als Europees beslissingscentrum een uniek potentieel.  Om de economische waarde hiervan maximaal te benutten, moeten we volgens VOKA-Comité Brussel volop inzetten op Brussel als metropool. Dat betekent dat je niet alleen spreekt over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar over een gebied  in een straal van ruim 40 kilometer rond onze Europese hoofdstad. Dat is de economische metropool, die reikt tot Gent, Antwerpen en Leuven.

Het VOKA-aanbod in de Brusselse metropool
VOKA Metropolitan

VOKA Metropolitan focust zijn werking op netwerking en belangenbehartiging.

Netwerking
Via een waaier van netwerkactiviteiten wil men enerzijds ondernemingen een betere toegang bieden tot de internationale gemeenschap,  de Europese instellingen en het internationale bedrijfsleven in de Brusselse metropool. Anderzijds wil men ook een helpende hand uitsteken naar de lokale bedrijfswereld, beslissingsnemers en maatschappelijke stakeholders die de Brusselse metropool vorm geven.

Belangenbehartiging
VOKA zet zich permanent in om van de Brusselse metropool een nog betere omgeving te maken voor succesvol ondernemen. We focussen ons vooral op domeinen waar samenwerking tussen Brussel en Vlaanderen noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om de mobiliteit en de bereikbaarheid van de Brusselse metropool te verzekeren, om bedrijven ruimte te bieden door een gepaste ruimtelijke planning in de hele metropool en om talent te kunnen mobiliseren voor bedrijven die actief zijn in de metropool.

Meer info over dit initiatief vindt u terug in de onderstaande downloadbare brochure.

Dhr Joris Tiebout, Voorzitter van het VOKA Comité Brussel en tevens CEO van Abattoir N.V. is zijn laatste jaar ingegaan als sterke man van het VOKA Comité. Hij verheugt zich over de nieuwe dynamiek en deelt de metropoolvisie van het netwerk van Vlaamse bedrijven.

 

Attachment(s):