Slachthuizen in de stad

Kan, mag, laat staan moet een slachthuis in een dicht bewoonde "stadswijk" zoals Cureghem opereren. Wat zijn de plus- en de minpunten, welke is haar reden van bestaan, hoe ziet de toekomst er uit, …?

Aspirant architecten op onze site

De "Unité 21" van de "ULB Faculté Architecture La Cambre-Horta" heeft sedert drie jaar een vaste stek op onze site. In het kader van ons project Abatan 2020 denken (laatstejaars-) studenten in een soort van werkgroep mee over onze toekomst. En dat nadenken gebeurt heel breed: maatschappelijk, moreel, functioneel, beroepsmatig, … maar uiteraard ook vanuit puur architectonische standpunt: groot versus klein, open versus gesloten, openbaar of puur privé, folklore of voyeurisme, … een zeer boeiend debat dat Abatan uiteraard niet uit de weg gaat, wel integendeel.
Abattoirs en ville

Op zaterdag 18 juni werd door die bewuste "Unité 21 La Cambre-Horta" een werkatelier omtrent deze problematiek georganiseerd onder het thema "Abattoir en ville". Document in bijlage geeft wat meer achtergrondinformatie. Dit document is enkel beschikbaar in het Frans (ULB) , waarvoor onze verontschuldigingen. Voor meer info kan men steeds terecht bij victor.brunfaut@ulb.ac.be en uiteraard ook op ons secretariaat.