Paaslam voor koninklijke familie

Naar jaarlijkse gewoonte werd ook dit jaar naar aanleiding van de viering van het Paasfeest een paaslam geschonken aan Zijne Majesteiten de Koning en de Koningin. De vereniging van handelaars houdt eraan om de schenking van het Paaslam in stand te houden uit respect voor de Koninklijke Familie én om blijvend aandacht te vragen voor de wijk Kuregem.

PaaslamOverhandiging paaslam
een multi-cultureel gebeuren

Een delegatie van de V.Z.W. HANDELAARS EN AMBACHTSLUI VAN DE WIJK ROND HET SLACHTHUIS EN DE MARKTEN VAN ANDERLECHT werd op het Koninklijk Paleis ontvangen. De delegatie werd begeleid door Mevrouw Monique Cassart-Simon, Schepen van de gemeente Anderlecht en de Heer Joris Tiebout, secretaris van de V.Z.W.

Dit jaar bestond de delegatie voornamelijk uit de gefotografeerde personen van de MIXTUS tentoonstelling die alle dagen vrij te bezichtigen onder de overdekte markt, en dit tot 21 juni 2012. 

MIXTUS is een didactische en artistieke fototentoonstelling met een open kijk op het maatschappelijk fenomeen van culturen die zich vermengen. Ze stelt vragen aan de toeschouwers, die zo hun kijk op de werkelijkheid kunnen verruimen.
Het is een uitnodiging om te kijken hoe de wereld onvermijdelijk aan het muteren is, een confrontatie van wat bezoekers voelen, beleven, hun eigen werkelijkheid, de polemieken en twijfels waarmee ze zitten omtrent de wereld van morgen.

De tentoonstelling wil ook leerkrachten en leerlingen van het basisonderwijs betrekken, meer bepaald via een educatief spel dat hen moet helpen om een betere kijk te krijgen op de (multiculturele) toekomst waarin ze zullen leven.

U kan hier de fotoreportage van zowel de overhandiging van het paaslam als van de Mixtus tentoonstelling bekijken. Courtesy: Tanguey Cortier, CC studio.

Brussel Nieuws was ook van de partij. Hun filmverslag kan je hier bekijken. En tenslotte is er nog een leuke radioreportage van FM-Brussel