Overhandiging Paaslam aan Koninklijke Familie

Op dinsdag 19 maart 2013, om 12.30 uur, wordt een delegatie van de V.Z.W. HANDELAARS EN AMBACHTSLUI VAN DE WIJK ROND HET SLACHTHUIS EN DE MARKTEN VAN ANDERLECHT op het Koninklijk Paleis ontvangen voor de overhandiging van het Paaslam. Trouw aan 30 jaar traditie !

Dertig jaar geleden, om precies te zijn, is uit het toenmalige Feestcomité van de Slachthuizen en Markten van Anderlecht een VZW opgericht om de belangen van de wijk Kuregem te verdedigen op socio-economisch gebied.

Deze VZW werd opgericht naar aanleiding van het feit dat tijdens de receptie van 25 maart 1983, bij overhandiging van het paaslam aan wijlen Koning Boudewijn, zijne Majesteit vroeg aan de burgemeester van Anderlecht H. Simonet hoe het gesteld was met de toekomst van de slachthuizen. Dit wou de burgemeester toen enkel onder vier ogen met de Koning bespreken. De verwondering bij de delegatie was toen zeer groot en al vlug begrepen zij dat de gemeente Anderlecht, stilzwijgend had beslist om de Gemeentelijke Regie van Slachthuizen en Markten te sluiten op het einde van dat jaar. Nog hetzelfde jaar werd met 160 stichtende aandeelhouders de nv Slachthuizen en Markten van Anderlecht opgericht en nam zij de activiteiten van de gemeente over en voorkwam het verdwijnen van het slachthuis en de markten in de wijk Kuregem. Vandaag bruist deze site nog altijd van het leven (hoe tegenstrijdig het ook mag klinken gezien er nog altijd dieren geslacht worden).

De delegatie wordt begeleid door Eric Tomas, Burgemeester van Anderlecht, en Joris Tiebout, secretaris van de V.Z.W. en ook CEO van de nv Abattoir. De delegatie bestaat uit 12 personen en vertrekt om 11u30 vanuit de site Abattoir naar het Koninklijk Paleis in het centrum van Brussel.

Naar jaarlijkse gewoonte zal een paaslam geschonken worden aan Zijne Majesteiten de Koning en de Koningin, dit in het kader van de viering van het Paasfeest. De vereniging van handelaars houdt eraan om de schenking van het Paaslam in stand te houden uit respect voor de Koninklijke Familie én om blijvend aandacht te vragen voor de wijk Kuregem.

Het lam van Texels-Swifters ras is 4 maanden oud en werd gekweekt door de familie Bucquoye-Pauwels uit Lo Reninge. Het lam weegt 16,50 Kg en zal gegarnierd door Marc Landuyt, Voorzitter van de Vlaamse Koninklijke Beenhouwersbond van België. Voor alle volledigheid geven we nog mee dat het dier in het slachthuis van Anderlecht geslacht werd.