Met de "A" van ... Abatan

Eind december van vorig jaar kregen onze slachthuizen het bezoek van inspecteurs van ISACert, een instantie die erover waakt of wij voldoen aan de normen van het "British Retail Consortium", zeg maar het lastenboek dat tot in het kleinste detail beschrijft waaraan hoe een bedrijf in de voedingssector dient te werk te gaan. De inspecteurs keken meteen ook na of we voldoen aan de “sectorgids G0018”, het kwaliteitshandboek voor slachthuizen en uitsnijderijen.

In de praktijk komt het erop neer dat de firma’s die de slachtlijnen uitbaten (ABACO bvba en SEVA bvba) werden beoordeeld op algemene hygiëne, de manier van slachten, maar ook en niet in het minst de manier waarop de dieren behandeld worden. Ook het aandeel van ABATAN in het slachtproces (slachtaangifte, organisatie van de reiniging, technisch onderhoud...) werd volledig doorgelicht. 

Op 27 januari werd ons het resultaat van deze inspectie bekendgemaakt en kregen wij niets minder dan een A-Certificaat toegekend; een dikke proficiat aan iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft voor dit puike resultaat waarop zij terecht fier mogen zijn.