Hinder aan het kanaal !

In september starten we met rioleringswerken op onze site. Het regenwater afkomstig van de Manufakture moet rechtstreeks afgevoerd worden naar het kanaal. Dit zal belangrijke hinder met zich meebrengen. Een deel van de site én van de openbare weg dient afgegraven te worden om een collector te kunnen plaatsen. Dit zal de nodige ongemakken met zich meebrengen ter hoogte van de in- en uitgang aan de Nijverheidskaai 168. De werken gaan vermoedelijk een 8-tal weken in beslag nemen. We zullen nog meer gedetailleerde informatie bezorgen zodra het definitieve omleidingsplan officieel goedgekeurd is. Intussen hebben we preventief al werken uitgevoerd ter hoogte van Parking Delacroix. De groenaanplantingen werden onder handen genomen en deels verwijderd. Een stuk van parking Delacroix werd intussen uitgegraven om op het niveau van de straat aansluiting te kunnen maken. Dit zal nodig zijn om een in- en uitgang voor vrachtwagens mogelijk te maken eens de grote werken gaan plaatsvinden. Er worden nog poorten en slagbomen geplaatst in de loop van de volgende weken zodat we klaar zijn in september wanneer de grote werken beginnen.