Een goed gesprek met ...

Naar aanleiding van de persconferentie waarop Abatan haar “Globale ontwikkelingsvisie” bekendmaakte (Project Abatan 2020), hadden wij achteraf een goed gesprek met één van de motoren achter dit project, meer bepaald met ir.-architect Jo Huygh.

Het ligt in onze bedoeling om, naarmate ons project vordert, regelmatig een klein interview met hem te hebben omtrent de stand van zaken. Een rubriek om zeker te volgen dus!

Wanneer gaan de eigenlijke werken aan de eerste fase -de nieuwe Voedingshall- van start?
Wel, zowel de bouw- als de milieuvergunning zijn ingediend en wij verwachten in de nazomer aan de slag te kunnen. Alles is een beetje vertraagd omwille van een saneringsdossier. 


Hoezo?
Nu zitten wij op onze site met een probleem van bodem- en grondwatervervuiling, waarbij maar liefst 10.000m3 grond moet afgegraven en gesaneerd worden. Er werd speciaal een saneringsdeskundige aangesteld om dit op te volgen en, hoewel dit probleem eigenlijk los staat van ons project, heeft het toch voor enige vertraging gezorgd. Voor de stad Brussel is ons project een investering van economisch belang, waarvoor het dan ook saneringssubsidies versterkt[JT1]  (40%), de zogeheten “Brussels-Greenfields”-subsidies

VoedingsmarktHoe verklaart u die vertraging dan?
U moet weten dat het nulniveau van de nieuwe Voedingsmarkt wordt ingegraven, en dit gebeurt dus op terreinen waar vroeger de Zenne liep. Deze grond is vervuild, men heet dat “weesvervuiling”.
Die vervuilde grond moet uitgegraven en vervoerd worden naar een site waar hij wordt gesaneerd. Al deze aspecten brengen de nodige zorgen met zich mee die allemaal bestudeerd worden om tot de economisch meest verantwoorde (en minst vervuilende) oplossing te komen. Dat alles vergt tijd, uiteraard. Maar voor ons kan het nu niet snel genoeg vooruitgaan.

In welke mate riskeren de werken de continuïteit van de huidige marktactiviteiten te verstoren?
Abatan beschikt over voldoende terreinen om de huidige marktactiviteiten een verder normaal verloop te laten kennen. De werf en de markactiviteiten zullen zeer goed op mekaar worden afgestemd . Uiteraard zullen een aantal marktkramers tijdelijk hun standplaats elders op het terrein moeten neerzetten, maar noemenswaardige problemen levert dit niet op.

Hoe ver staan jullie met de plannen voor de renovatie van de bestaande, geklasseerde markthal?
De renovatie van de markthal is een zeer dure aangelegenheid en de voorschriften die men ons oplegt zijn niet van de minste. Abatan n.v.  kan dit project financieel niet alleen aan, maar het blijft zeker hoog op onze agenda.

Wij danken u voor dit gesprek mijnheer Huygh. We zien u over een maand graag terug voor een nieuwe stand van zaken

Geïnteresseerden kunnen de "Globale ontwikkelingsvisie" brochure die na de persconferentie werd uitgedeeld hier downloaden.