BAV

Geachte aandeelhouder,

Onze onderneming houdt op 14 december 2023 een Buitengewone Algemene Vergadering. Al onze aandeelhouders werden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Deze vergadering handelt over de aanpassingen van onze statuten die moeten gebeuren om in overeenstemming te zijn met het Wetboek der Vennootschappen. Enkele van deze wijzigingen vallen niet onder deze verplichting maar worden louter doorgevoerd om de leesbaarheid van onze statuten te verbeteren. Het betreft hier kleine aanpassingen aan artikelen 4, 13, 27, 33, 35, 37, 39 42 en 48.

Op deze webpagina vindt u 4 versies van deze statuten:

  • voorstel van definitieve versie van de statuten (in het Nederlands)
  • voorstel van definitieve versie van de statuten waarop u alle voorgestelde wijzigingen kan nagaan (in het Nederlands)
  • voorstel van NIET-OFFICIËLE definitieve versie van de statuten (in het Frans)
  • voorstel van NIET-OFFICIËLE definitieve versie van de statuten waarop u alle voorgestelde wijzigingen kan nagaan (in het Frans)

Opgelet, de Franstalige versie wordt meegegeven ter leesbaarheid van de Franstalige aandeelhouders. Dit is echter geen officiële versie, maar wel een via internet gemaakte vertaling.

De Raad van Bestuur