"Urban Farm" op site van Abatan

Abatan NV, initiatiefnemer van de voedingshal, wordt nu ook de motor van het ‘Urban Farm’ concept. Naar analogie van deze voedingshal, voorziet Abatan in de infrastructuur waarbinnen en waarop de ‘Urban Farm’ zich zal kunnen ontwikkelen ...
Bekijk ook de RTBF-reportage en het persknipsel uit Het Laatste Nieuws van 18/7/2012.

De uitbreiding van het op stapel staande  voedingshalproject bestaat onder andere uit de realisatie van, de daktuin met haar technische lokalen en een restaurant. Wat betreft de benchmarking, zijn er binnen Europa weinig gelijkaardige projecten van dezelfde schaalgrootte en zal het project verder in detail onderzocht worden.  In New York en Rotterdam bestaan een aantal referenties die als benchmark zullen worden gehanteerd en in de slipstream waarvan Abatan en Brussel mee het voortouw willen nemen.

De Daktuin

De daktuin van 4000 m2 wordt op het dak van de voedingshal georganiseerd, wat een aantal investeringen vooral naar comfort en veiligheid vergt. Zo wordt voorzien in een stevigere dakstructuur van de hal om de teelaarde te kunnen dragen.  Er komt ook een personenlift voor de bezoekers, een goederenlift voor de logistieke ontsluting, een ballustrade, enz.  De inrichting van de daktuin zelf zal in samenwerking met de nog te kiezen exploitant worden gerealiseerd.

 

Het restaurant

De basisinfrastructuur van het restaurant wordt eveneens door Abatan NV gebouwd met een aansluiting op de daktuin (zie foto). De restaurantinrichting ervan wordt bij de restauranthouder gelegd.
De ‘Urban Farm’ en het restaurant worden rechtstreeks ontsloten vanaf de publieke ruimte en zullen dus onafhankelijk van de voedingshal kunnen functioneren.
Hierdoor zal de ‘Urban Farm’ ook buiten de openingsuren van de voedingshal beschikbaar zijn voor o.a. educatieve doeleinden.

Economische haalbaarheid en duurzaam ondernemen

Om het project economisch haalbaar te maken zal Abatan NV de zorgvuldig gekozen exploitant(en) voldoende startkansen bieden door, dankzij de EFRO-steun de huurprijzen aantrekkelijk te maken.

Verschillende andere opties zullen door Abatan NV, in overleg met de toekomstige exploitant(en) verder worden onderzocht op hun technische en financiële haalbaarheid, zoals bijvoorbeeld:

  • een tuininrichting met individuele bakken of bedden in teelaarde;
  • de toepassing van alternatieve energieën;
  • de herbruikbaarheid van regenwater;
  • de koppeling van de ‘Urban Farm’ aan de voedingshal of een winkelruimte binnen een ruimer concept dan bio- en streekgebonden producten.

Het ‘Urban Farm’ concept zal minstens een zevental directe arbeidsplaatsen creëren en indirect vermoedelijk meer.  Het concept zal door de exploitant(en) uitgewerkt worden in overleg met Abatan NV en  nauw aansluiten bij het concept van de voedingshal. Een aantal uitgangspunten die zeker aan bod moeten komen:

  • de gekweekte producten moeten lokale producten zijn zoals o.a. diverse kolen, Brusselse spruiten, witloof, asperges, tomaten en vergeten groenten…;
  • de gekweekte groenten moeten verkocht worden in een winkel in de voedingshal, of verwerkt worden in het restaurant verbonden aan de ‘Urban Farm’. Er dient met andere woorden een directe lijn te zijn tussen producent en consument.
  • de exploitanten zullen zich inschrijven in een duurzaam concept waar kwaliteit, duurzaam milieu, sociale vooruitgang maar ook happiness en well-being vooraan staan.

Kortom Abatan NV gaat de uitdaging aan om in het Brussels Gewest commercieel geëxploiteerde daktuinen te lanceren op basis van  een professioneel gerunde voedingshal.