Stel uw kandidatuur

Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Huurdersunie van Anderlecht-Kuregem (HUVAC), Centrum voor stadsvernieuwing (CRU-CSV) en Abattoir NV bundelen hun krachten om samen een ‘publiek debat’ te voeren rond de toekomst van de site van de Slachthuizen. Om dit alles in goede banen te leiden worden 2 halftijdse medewerkers gezocht. Hierbij lanceren we een oproep tot kandidatuurstelling...

In samenspraak met de maatschappij (buurtbewoners, gebruikers van de site, overheidsdiensten,…) zal er een reflectie gehouden worden omtrent de positionering én het functioneren van de slachthuizen-site in een stedelijke omgeving, uitgaande van het behoud van de korte voedselketen (in het bijzonder de vleesproductie) in de stad. Tijdens deze dialoog dient rekening gehouden te worden met opinies van alle betrokken actoren, wiens belangen niet altijd met elkaar stroken.

Er zal een team van 2 personen samengesteld worden, waarvoor we hierbij een oproep tot kandidatuurstelling lanceren. Het betreft twee halftijdse betrekkingen, overeenkomstig onderstaand profiel, op basis van een contract van beperkte duur van 18 maanden, ingaand op 1 november 2013 (verlenging mogelijk) met 6 maanden proefperiode.

Doelstellingen van deze missie :

-    Het juist aanvoelen van de noodzaak tot het behoud van de bestaande activiteiten op de site van de slachthuizen van Anderlecht en de mogelijkheid om alzo de korte voedselketen in stedelijke context te optimaliseren

-    Het verzekeren van het publiek debat omtrent een duurzame toekomst voor de site alsook het leggen van een basis voor een ‘open’ proces, dat weliswaar rekening houdt met tegenstrijdige belangen, maar dat uitmondt in concrete voorstellen waarbij de bestaande activiteiten op en rond de site van de slachthuizen gebaat zijn, en waarin buurtbewoners alsook handelaars uit Kuregem of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich kunnen vinden.

Profiel:

  • Algemene kennis van de Brusselse realiteit, en in het bijzonder de lokale regelgeving inzake stedelijke ontwikkeling en milieu
  • Interesse betonen voor de Brusselse economische activiteit, in het bijzonder voor ambachtelijke bedrijvigheid en KMO’s.
  • Competenties inzake urbanisme, architectuur, bouwkunde of inzake sociologie en filosofie
  • Sterke persoonlijkheid inzake animeren van activiteiten en contacten leggen met derden, doeltreffend praktijkgericht werken
  • Bedreven in het maken van analyses en syntheses
  • Flexibel om zich snel aan te passen aan een onbekende werkomgeving
  • Autonoom kunnen werken
  • Kennis van Nederlands en Frans, zowel mondeling als geschreven (de kennis van andere talen die in Brussel gehanteerd worden vormt altijd een pluspunt)

Interesse? Stuur uw motivatiebrief en bijhorend CV voor 7 oktober e.k. naar ben@cru-csv.be.