Samen maken we werk van propere markten...

De website werd zopas uitgebreid met een nieuwe rubriek Netheid. Daarin leest u meer over de initiatieven die Abattoir onderneemt om haar site zo proper mogelijk te houden. Langs deze weg vragen we al onze handelaars om deze rubriek aandachtig te lezen. Je vindt er belangrijke informatie ivm het netheidscharter en de talrijke voordelen die de toepassing ervan biedt voor onze klanten ! Klik hier om de rubriek te consulteren