Restauratie Markthal

Zoals u elders kan lezen op onze website, is onze markthal een geklasseerd monument, en dit heeft zo zijn gevolgen. Meer bepaald houdt dit de verplichting in dat Abattoir nv als erfpacher en goede huisvader moet instaan voor het behoud ervan. Dit kost uiteraard meer dan handenvol geld. Gelukkig bestaat het besef dat een monument er is om in stand te houden als “erfgoed”, voor “het nageslacht” zeg maar, en worden wij vanuit het gewest hierin gesteund. 
LEGENDE AFFICHE: “Abattoirs et Marchés d’Anderlecht-Cureghem » Uitgeverij: Eckert & Pflug Kunstverlag, Leipzig (1897–1965).  Datum: vermoedelijk 1906. Voortgaande op het uitgevoerde bouwhistorisch onderzoek van de site is deze affiche een getrouwe weergave van de situatie omstreeks 1906. Eckert & Pflug Verlag was gespecialiseerd in dit soort van perspectivische industriële opnames, met cliënteel over gans Europa.

Markthal

De overdekte markt, een monument van staal en gietijzer gebouwd 1890, is opgenomen op de lijst van beschermde monumenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ABATTOIR nv, de beheerder van de hele site en dus ook van de overdekte markt, gaf  begin 2009 opdracht tot een voorstudie met als doel de voorbereiding van de restauratie van de overdekte markt in het algemeen en van de ergst beschadigde gevel -de achtergevel-in het bijzonder.

restauratie markthal

Technische tekening: onderzoek van de architectuur: vormen, verhoudingen, rasters, geometrische patronen,… Voorbeeld van een gedetailleerde schadeanalyse op een deel van een tralieligger, zoals uitgevoerd op alle tralieliggers van de volledige achtergevel.

 

Deze studie werd verwezenlijkt door T.ar.S. Architectenvennootschap bvba, van architect Tars Stevens, die medio 2010 hun eindrapport indienden.
Vandaag reeds wordt in een eerste fase werk gemaakt van de voorbereiding van de daadwerkelijke restauratie van de gietijzeren kolommen en in een tweede fase van de restauratie van de achtergevel.