Nieuwe geluidsmuur zorgt voor meer comfort

FOODMET is een belangrijk voedingscentrum voor Brussel. Elk weekend komen nagenoeg 50.000 mensen hier hun inkopen doen. Onvermijdelijk zijn er veel verse producten die door middel van vrachtwagens, uitgerust met koelgroepen, aangeleverd dienen te worden. Sinds de opening van de FOODMET ontvingen wij hierover klachten van enkele buren. Na overleg met Brussel Leefmilieu, Urban.brussels en de Gemeente Anderlecht heeft Abattoir zich  geëngageerd om hieraan iets te willen doen. Er werd eerst een akoestische studie uitgevoerd door het gespecialiseerd bureau De Fonseca. Daaruit bleek al gauw dat er maar één oplossing bestond voor dit probleem: de aanleg van een geluidsabsorberende muur van 8m hoog met luifel. De akoestische muur is vervaardigd uit minerale wol. Lees meer...

Ook al duurden deze werken langer dan verwacht, toch mogen we stellen dat het resultaat er mag zijn ! Sinds de start van de werken half mei dit jaar ontvingen we geen klachten meer. Onze bijzondere dank gaat uit naar aannemer SPANBO, die de werken vakkundig heeft uitgevoerd, alsook het architectenbureau ORG PERMANENT MODERNITY voor de goede opvolging van dit bouwproject. Tenslotte willen we ook de buren zelf bedanken voor hun geduld en vermelden we ook graag de directie van de nabijgelegen school Saint-Pierre voor hun constructieve samenwerking in deze. Hiermee heeft onze firma nogmaals aangetoond dat ze geen enkel engagement uit de weg gaat om van haar site een onderdeel te maken van een moderne, leefbare wijk.

Copyright foto's : Spanbo