Islamitisch offerfeest... HAPPY EID AL ADHA

Op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus e.k. vindt het jaarlijks islamitisch offerfeest plaats. Op deze feestdag vieren moslims het offer dat Ibrahim volgens de Koran wou brengen aan God. Doorgaans wordt een schaap, geit, kalf, rund, kameel...geofferd, of gewoon een donnatie gedaan. Jammer genoeg circuleren er blijkbaar valse berichten in de sociale media waarin verkondigd wordt dat het toegelaten is om thuis te slachten omwille van de Covid-19 maatregelen. Voor alle duidelijkheid: dit is fout. Het is en blijft verboden en er staan zware boetes op !  Enkel in een erkend slachthuis of in een erkende tijdelijke slachtplaats kunnen er dieren geslacht worden. Bij Abattoir is het slachthuis volledig voorbehouden voor grossisten en kunnen particulieren niet geholpen worden. Onze grossisten leveren op hun beurt aan tal van islamitische beenhouwerijen in en rond Brussel. Wie dus een ritueel geslacht dier wenst te bestellen, kan best contact opnemen met één van onze beenhouwerijen in de FOODMET. Bestel tijdig want het aanbod zal beperkt zijn. Dan rest ons iedereen een prettig Offerfeest te wensen, of HAPPY EID AL ADHA.