Brussel "Europese Groene Hoofdstad 2015" ?

Brussel is alvast kandidaat om in 2015 'Europese Groene hoofdstad van Europa' te worden . Steun de kandidatuur op de website van Brussel, duurzame stad. Als Brussels bedrijf maken wij deel uit van dit geheel en streven ook wij ernaar om via allerlei investeringen en acties op het terrein tot een optimale leefomgeving te komen.

Brussel kan een unieke ervaring delen: sociale benadering van het milieu- en energiebeleid, het vermogen om snel veranderingen aan te vatten, de bekwaamheid om zijn invloed op internationaal vlak door te drukken en uiteraard zo concrete resultaten voor te leggen.
Al deze troeven liggen samen vervat in een gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling. Ze leveren zonder meer het bewijs dat elke stad kan streven naar reële vooruitgang op het vlak van milieu en dat dit niet het voorrecht is van steden met een lang "milieuverleden".  Deze waarden staan ook opgelijst in het Brusselse evenementenprogramma voor 2015. Via deze website krijgt  u alle noodzakelijke informatie die u helpt begrijpen waarom Brussel in 2015 tot Europese Groene Hoofdstad verkozen moet worden.
Want een duurzame stad, daar wordt dagelijks aan gebouwd, stap voor stap, project per project, allemaal samen, dankzij en met iedereen. Voor de komende generaties.
Uw stem telt ! U kan ze hier kwijt !