Afbraakwerken vorderen goed

Sinds een tweetal weken is een aannemer bezig met de afbraakwerken, met het oog op de bouw van de nieuwe voedingshal. We houden u graag via onze website op de hoogte van de vordering der werken.

Momenteel worden enkele oude panden met de grond gelijk gemaakt en komt er gelijdelijk aan meer open ruimte richting Bergensesteenweg. Er volgen nog grondanalyses, plaatproeven, heraanvullingen... Op 7 november vindt de eerste steenlegging plaats!