Schenking Paaslam aan Koninklijke Familie

Op maandag 10 april 2017, om 11u00, overhandigde de V.Z.W. HANDELAARS EN AMBACHTSLUI VAN DE WIJK ROND HET SLACHTHUIS EN DE MARKTEN VAN ANDERLECHT een Paaslam aan de Koninklijke Familie. De delegatie bestond onder andere uit vleesgroothandelaars en slachters, maar ook uit vertegenwoordigers van het sociale of culturele netwerk dat actief is in Kuregem, zoals onder andere Alimentab (inrichters van de voedselrecuperatie ‘Collectmet’), Cultureghem vzw (organisator van Kookmet en Ketmet op de site van het slachthuis), HUVAK Anderlecht (Huurdersunie van Anderlecht-Kuregem) en Inter-environnement Bruxelles (onafhankelijke federatie van inwoners en buurtcomités van Brussel).
 

Ruim dertig jaar geleden is uit het toenmalige Feestcomité van de Slachthuizen en Markten van Anderlecht een VZW opgericht om de belangen van de wijk Kuregem te verdedigen op socio-economisch gebied. Naar jaarlijkse gewoonte zal een paaslam geschonken worden aan Zijne Majesteiten de Koning en de Koningin, dit in het kader van de viering van het Paasfeest. Deze VZW werd opgericht naar aanleiding van het feit dat tijdens de receptie van 25 maart 1983, bij overhandiging van het paaslam aan wijlen Koning Boudewijn, zijne Majesteit vroeg aan de burgemeester van Anderlecht H. Simonet hoe het gesteld was met de toekomst van de slachthuizen. Dit wou de burgemeester toen enkel onder vier ogen met de Koning bespreken.

De verwondering bij de delegatie was toen zeer groot en al vlug begrepen zij dat de gemeente Anderlecht, stilzwijgend had beslist om de Gemeentelijke Regie van Slachthuizen en Markten te sluiten op het einde van dat jaar. Nog hetzelfde jaar werd met 160 stichtende aandeelhouders de nv Slachthuizen en Markten van Anderlecht opgericht (nu actief onder de benaming Abattoir nv) en nam zij de activiteiten van de gemeente over en voorkwam het verdwijnen van het slachthuis en de markten in de wijk Kuregem.

Het lam (33 kg levend gewogen) is het resultaat van een kruising tussen een ooi van het ras Swifter en een Texel ram. Het lam is 100 dagen oud en werd gekweekt in West-Vlaanderen door de familie Bucquoye. Het werd geslacht in het slachthuis van Anderlecht.