Wonen bij Abattoir

Het Masterplan van Abattoir voorziet in het (re)organiseren van economische en socio-culturele activiteiten op de site van Abattoir. Toch is er ook rekening gehouden met woonfunctie, al zal dit in mindere mate aan bod komen. Vanuit urbanistisch standpunt is er vooral woongelegenheid voorzien langs de Bergensesteenweg. De zone grenzend aan het kanaal komt allicht pas later in beeld.

Abattoir voorziet tegen 2022/2023 in de bouw van studentenkamers en appartementen. Deze komen ter hoogte van de Bergensesteenweg, rechtover metrostation Clemenceau, en naast de FOODMET. De appartement bevinden zich boven winkels en creëren een natuurlijke overgang tussen de FOODMET en de bestaande woonsten langs de Bergensesteenweg.

In januari 2013 werd hiervoor reeds een bouwvergunning afgeleverd maar door omstandigheden is het project pas nu op gang kunnen komen. Dit jaar 2020 zal de bouwaanvraag ingediend worden. De totale oppervlakte aan appartement bedraagt 2.860m², gespreid over enkele verdiepingen boven 600m² gelijkvloerse winkelruimte.