Studie haalbaarheid composteringsinstallatie

Atrium, dat als missie heeft om de handelsactiviteiten in wijkkernen te stimuleren, wenst met Abattoir samen te werken om zoveel mogelijk afval, dat achterblijft na de markten, te kunnen hergebruiken. Dit initiatief wierp vruchten af want dankzij deze wedstrijd heeft Atrium Kuregem een subsidie verkregen van 12.000€

ATRIUM EN ABATTOIR BESTUDEREN HAALBAARHEID COMPOSTERINGSINSTALLATIE

Brussels Waste Network is het netwerk van afvaladviseurs voor bedrijven uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit programma is een partnership tussen BECI, Leefmilieu Brussel en het Kabinet van de Minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het heeft tot doel Brusselse bedrijven te helpen bij de verbetering van de preventie en van het beheer van hun afval en zo hun impact op het milieu te verminderen. Om dit in praktijk om te zetten lanceert BWN projectoproepen. Atrium diende een dossier in en werd uitgeroepen tot één van de laureaten, wat hetzelfde betekent als financiële en methodologische steun van het Gewest.

Waaruit bestaat dit dossier dan ?

Atrium, dat als missie heeft om de handelsactiviteiten in wijkkernen te stimuleren, wenst met Abattoir samen te werken om zoveel mogelijk afval, dat achterblijft na de markten, te kunnen hergebruiken. Dit initiatief wierp vruchten af want dankzij deze wedstrijd heeft Atrium Kuregem een subsidie verkregen van 12.000 €.

Deze steun zal aangewend worden voor het realiseren van een haalbaarheidsstudie. Het project bestaat erin om op de site van Abattoir te voorzien in een snelle composteringsinstallatie. De studie buigt zich over het technisch, economisch en logistiek aspect, en hoe een dergelijke installatie te implementeren.

De studie zal moeten uitwijzen of het economisch rendabel is om een composteringsinstallatie draaiende te houden. Indien het resultaat positief blijkt, dan zou Abattoir en een actoren uit de wijk in de toekomst haar afval snel kunnen verwerken tot compost, zonder geurhinder te veroorzaken. Abattoir kan dan in de toekomst haar Urban Farm alsook landbouwbedrijven in de rand van Brussel voorzien van compost.

Hoedanook, de studie zal ons leren hoe een dergelijke installatie in een stedelijk weefsel kan ingepast worden en welke ervan de economische voordelen zijn voor om het even welke acteur uit het Brusselse Gewest.

Foto: The A1200 Rocket® composter (www.tidyplanet.co.uk)