Mister Dakloos 2012

Terwijl er over de hele wereld al honderden soorten missverkiezingen worden georganiseerd, zou men denken alles al gezien te hebben. Maar dat is dan zonder ”Pionnier SB 2012” gerekend!

Dit keer zijn het 10 mannen die zullen deelnemen aan dit sociaal project.  Zij zullen zij elk individueel hun visie op armoede en bredere thema’s hieromtrent geven en op die manier een debat op gang proberen te brengen. Op het einde van de avond wordt dan de ”Ambassadeur Pionnier 2012” verkozen.

De grote afsluiting van dit sociaal project zal plaatsvinden op zaterdag 22 december 2012 in Brussel, meer bepaald in het prachtige kader van "De Kelders" (vroeger de Kelders van Cureghem). De avond start om 18.00 uur. Uiteraard is er in allerlei lekkers voorzien, zowel om te eten als om drinken. De presentatie zal verzorgd worden door Hendrik Boonen!

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt dankzij tal van sponsors en personen die het project hebben gesteund ! Ook Abattoir NV draagt zijn steentje bij voor het goede doel !

-Voor reservatie en info : Contact op de website en/of gratis nummer : 0800/555.02
-Inkomprijs : 20 euro.

Voor bijkomende informatie kan u altijd terecht op www.sbprojects.be