Grondvervuiling aangepakt

Op maandag 5/11/2012 startte Abattoir S.A./N.V. met de eerste milieukundige werken in kader van het project Brussels Greenfields en de bouw van haar nieuwe voedingshal. De milieukundige werken worden uitgevoerd onder begeleiding van de erkende bodemverontreinigings- deskundige RSK Benelux bvba en met de steun van Brussels Greenfields.

De verontreiniging is gelegen naast de ingang aan de Bergensesteenweg. Het doel is om een oude VOCl verontreiniging (vluchtige gechloreerde organische verbindingen) te saneren. Dezeverontreiniging is ontstaan tijdens de exploitatie van een spuitcabine in het atelier voor metaalbewerking "M. Matton J.B. en Zoon" van 1926 tot 1956. Men heet dit een weesvervuiling, omdat Abattoir NV er niet verantwoordelijk voor is. Toch moet zij instaan voor de sanering ervan.

Sanering ingang BergensesteenwegDoor de injectie van een “Oxygen Release Compound” in de bodem en het grondwater zal gecontroleerd zuurstof vrijgegeven worden in de ondergrond. Hierdoor wordt de natuurlijke aërobe afbraak van de verontreiniging in de bodem door micro-organismen gestimuleerd wat resulteert in een versnelde afbraak van de verontreiniging. Om dit proces optimaal te laten verlopen zullen er tegelijkertijd ook voedingsstoffen voor de micro-organismen mee geïnjecteerd worden.

De toestand van het grondwater zal na de injectie nauwgezet opgevolgd worden op vastgelegde tijdstippen. Verwacht wordt dat de eerste resultaten al zichtbaar zullen zijn na een 4-tal maanden en dat het verspreidingsrisico van de verontreiniging alsook de verontreiniging zelf door de uitvoering van deze milieukundige werken zullen verdwijnen.