Eigenaar van je huis

Wat gebeurt er wanneer je eigenaar bent van je huis, en niet van de grond waarop je huis staat, welke zijn de gevolgen, positieve zowel als negatieve. Abattoir zou Abattoir niet zijn, om -in de persoon van Joris Tiebout, Abattoir CEO- voluit de schouders onder dit project te zetten.