"Een wereld van contrasten"

David Martin en Joris Tiebout met het voorwoord

Het zijn de woorden van de befaamde meester-kok David Martin van de evenzo befaamde Brasserie “La Paix”, gelegen recht tegenover onze site. Het was zijn “definitie”, zijn antwoord op de vraag hoe hij kort de “Markten en slachthuizen van Anderlecht” zou omschrijven. 

Hij deed dit naar aanleiding van een gebeurtenis waarbij zowel de benaming “Markten en slacht- huizen van Anderlecht” als de naam Abatan nv feestelijk “ten grave” werden gedragen.

“Abatan is niet meer, leve Abatan!”

Het regende oude wijven die vroege ochtend van 4 oktober, somber, grijs en dreigend. Het had nochtans een feestelijke dag moeten worden, waarop de hele Brusselse pers, het voltallige personeel en nog ander schoon volk waren uitgenodigd.

Maar dat was zonder de gastheer, Afgevaardigd bestuurder Joris Tiebout  gerekend. Net voor de aanvang van zijn “groot moment”, brak een stralende de zon door de wolken boven deze vermaarde site, eens te meer “feestelijke verzamelplaats” voor een uniek gebeuren, een historisch gebeuren voorwaar.

ABATTOIR Waar Brussel leeft

“What’s in a name” wordt wel eens smalend gezegd. Niet zo voor ABATTOIR, één sterke naam, één sterk merk, met één even sterk nieuw merkbeeld ervoor, de nieuwe naam en het nieuwe embleem voor het bedrijf, voor de site, voor de activiteiten, …
Dat daarvoor niet over één nacht ijs was gegaan, kwamen we te weten tijdens de druk bijgewoonde persconferentie. Niet zonder enige gepaste trots deed Joris Tiebout het hele verhaal uit de doeken. Het Waarom. Het Hoe. Het Wat . En ook en vooral het Wie, zoals wie er allemaal bij betrokken werd, wordt en zal worden in wat als een zeer boeiend toekomstverhaal leest: een verhaal met respect voor wat was, met zin voor realisme voor wat is, en met gloeiende ambitie voor wat komen moet.

Al dit goede, boeiende nieuws moest uiteraard op gepaste wijze gevierd worden. En waar kon dat beter dan op de “eigen terrein”! Terwijl her en der ploegen aan het werk waren om de beweg- wijzering op ABATTOIR-site in de nieuwe kleuren van de nieuwe maatschappij te stoppen, konden alle genodigden zich tegoed doen aan een lekkere BBQ. 

 

Bezoek regelmatig onze totaal vernieuwde website, en u wordt op regelmatige basis geïnformeerd over het nieuwe reilen en zeilen op en in ABATTOIR Waar Brussel leeft.

Attachment(s):