25-jaar Voedselbanken gevierd bij Abattoir

Op maandag 24 september ll. ontving onze site héél uniek bezoek. De Belgische Voedselbanken hadden de Kelders als locatie weerhouden voor de feestelijkheden naar aanleiding van hun 25-jarig bestaan. Niemand minder dan Prinses Astrid bracht een bezoek.

De dag begon al om 9u met een personferentie.
Aansluitend werden er meer dan 200 genodigden onthaald voor een academische zitting gevolgd door een receptie en buffet. Dit gebeuren werd gehonoreerd met de aanwezigheid van Prinses Astrid, die de Koninlijke Familie vertegenwoor- digde. De voedselbanken genieten dan ook de volle steun van het Koningshuis.

25j voedselbank25j VoedselbankHet werd een mooie dag voor Voorzitter Jean Delmelle en zijn bestuurs- ploeg.
Alle personeel dat inge- schakeld wordt door de Belgische Voedsel- banken evenals vertegenwoordig- ers van buitenlandse voed- selbanken,inclusief de voorzitster van de Europese Federatie waren op het appel.

Voor Abattoir NV was het een hele eer om dit gebeuren mee te kunnen organiseren. De reacties waren heel lovend en de Prinses nam na de presentatie ruim de tijd om met de genodigden een praatje te slaan. De voedselbanken - waarvan de hoofdzetel in Anderlecht gevestigd is - leveren goed werk en zagen het voorbije jaar de tonnage aan verdeelde etenswaren flink toenemen. Op zich is dit geen goed nieuws want het onderstreept de toenemende armoede in ons land.

Gelukkig zijn er ook heel wat bedrijven die zich voluit engageren in deze sociale problematiek en de voedselbanken een duwtje in de rug geven. Ook Abattoir droeg een steentje bij door de zalen aan gunstige voorwaarden beschikbaar te stellen voor dit mooi evenement!