Netheid en leefmilieu op het domein van Abattoir

In een wereld van beweging moet je soms verandering aandurven!

Dit is een punt dat wij heel belangrijk vinden en het is ook de reden waarvoor het afvalbeheer en het milieurespect voor ons sinds meerdere jaren een prioriteit en essentieel element voor de ontwikkeling van onze activiteiten is. Ons beleid is niet beperkt tot onze wettelijke verplichtingen, maar strekt zich ook uit tot verschillende baanbrekende projecten die ook als model voor andere sectoren kunnen dienen.

Naast de vele perspectieven voor wat duurzaamheid betreft, is de properheid ook de aanzet tot een gevoel van veiligheid en welzijn voor de verschillende gebruikers van de site. Een mooie en goed onderhouden site is vanuit dit oogpunt van het grootste belang.

Duurzaamheid en economische activiteiten zijn niet altijd makkelijk te combineren. En toch heeft ons bedrijf sinds 2008 de stroom van het verbrande afval fors doen dalen met een vermindering van 65%.

Abattoir is er ook in geslaagd om een groot aantal ondernemingen aanwezig op ons domein te overtuigen om van het selectief sorteren van afval een dagelijkse gewoonte te maken. Het is zo dat in 2017 meer dan 1.000 ton karton, glas en plastic materialen omgeleid werd naar verschillende recyclingcentra om er te worden gevaloriseerd en om een oplossing te bieden voor de schaarste van grondstoffen en een bewuste houding te hebben voor wat de CO₂ uitstoot betreft.

Enkele initiatieven van Abattoir :

  • Handvest voor de properheid en het respect voor het milieu (ambulante handel) : De intentieverklaring voor wat het respect van het milieu en de properheid van de site van het slachthuis en de markten van Anderlecht aangaat.
  • Het ontwerp van een ecologische bonusmalus (ambulante handel) : De bedoeling ervan is om via een bonus de meest milieuvriendelijke handelaars te belonen en degenen die kiezen voor een minder respectvolle houding ten opzichte van de properheidsnormen te straffen.
  • Preventiecontrole: Communicatie 7/7 van onze preventiedienst en controle op de correcte naleving van de richtlijnen.
  • Sorteringsplaats: De verwerking en het sorteren van afval van de verschillende activiteiten vóór de uitvoer ervan naar verwerkingscentra (karton, kunststoffen, organisch afval, glas, enz.)
  • Het schoonmaken van de aangrenzende straten: Om een snelle en dagelijkse schoonmaak van de straten rond de site te garanderen, doet Abattoir beroep op Manus (sociaal ondernemerschap). De kosten verbonden aan hun interventies zijn volledig voor rekening van Abattoir.
  • Selectieve verzameling van verschillende afvalstromen (vaste bedrijven): Abattoir zorgt voor de dagelijkse afvoer van de verschillende afvalstromen van de handelaars die een vaste vestiging hebben op de site, en dit in overeenstemming met de besluiten van de het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 juni 2012 die de verplichtingen bepaalt voor het sorteren van afvalstoffen, sinds januari 2014, voor alle producenten van niet-huishoudelijk afval.
  • Autowrakken: Abattoir zorgt voor regelmatige controle om te voorkomen dat autowrakken op de site van Abattoir in Anderlecht worden achtergelaten.

   

Een paar cijfers :

Niet-recycleerbaar afval (in ton). 

Papier karton (in ton). 

Groenafval (in ton).