Manufakture

Als antwoord op de toenoemende verstedelijking, lanceerde ABATTOIR nv in 2007 een masterplan, dat erop gericht is haar semi-industriële site af te stemmen op de toekomst. Terwijl er in de kanaalzone vooral woongelegenheid bijkomt, is Abattoir bezorgd om de werkgelegenheid en de handel in het algemeen, zonder daarbij het sociale en culturele aspect uit het oog te verliezen. De werkloosheid bij jongeren is in deze buurt bij de hoogste van het ganse gewest ! Abattoir faciliteert ambulante handelaars en KMO’s om handel te drijven op haar site. Starters groeien hier door tot ervaren ondernemers. Voor kortgeschoolden creëert het tal van arbeidsplaatsen.

Mede dankzij de vorige EFRO-financiering slaagde Abattoir erin om de 1ste fase van haar masterplan tot uitvoering brengen. Een nieuwe voedingshal en een urban farm zagen in mei 2015 het daglicht (de volledige afgewerkte Urban Farm wordt eind 2017 verwacht). De tweede, meest cruciale fase van het masterplan vraagt nu om opvolging. Abattoir wil enerzijds een groot plein maken, waarin de geklasseerde markthal centraal staat, om er publieke markten en evenementen te organiseren. Het bedrijfsterrein wordt intussen ook ingeschakeld als ontspanningsruimte voor jongeren uit de buurt. Anderzijds is het zo dat het slachthuis en de diverse vleesgroothandels die op de site gevestigd zijn, onder enorme druk staan, om tegen lagere kosten te kunnen verder werken. Om hun verblijf in de stad verlengd te zien, en de tewerkstelling veilig te stellen, heeft Abattoir een antwoord klaar: de MANUFAKTURE ABATTOIR.