EU Regiostars Awards

De Regiostars Awards, georganiseerd door de Europese Commissie, hebben tot doel projecten onder de aandacht te brengen die, ofwel op het vlak van regionale ontwikkeling, ofwel qua innovatie en originaliteit in het oog springen, en zo andere Europese regio's kunnen inspireren. Een jury selecteerde 23 finalisten uit de meest opvallende projecten die gerealiseerd werden met steun van het Europees Cohesiefonds. FOODMET en de URBAN FARM horen daarbij ! De winnaars worden op dinsdag 11 oktober bekend gemaakt. Een onafhankelijke RegioStars Awards jury, geleid door voorzittter MEP Lambert van Nistelrooij, selecteerde 23 finalisten uit maar liefst 104 inzendingen. 4 key-words dienden hiervoor als basis: innovatie, impact, duurzaamheid en partnership. Lees hier meer over onze kandidatuur.

 

FOODMET, EEN MARKTHAL VOL SMAAK

In 2007 bestudeerde Abattoir N.V. de haalbaarheid van een nieuwe voedingshal. In 2013 startte de bouw van deze voedingshal en op 29 mei 2015 werd deze geopend voor het publiek. Ze kreeg de naam FOODMET, een markthal vol smaak ! Het complex biedt onderdak aan 45 winkels, waaronder 17 beenhouwerijen maar ook winkels met groenten, fruit, brood, kazen, charcuterie, olijven, vis... Deze heeft tot doel om de bestaande ambulante handelaars van de markten te herlokaliseren in een vaste behuizing. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij EFRO-subsidie uit de programmatie 2007-2013.

De openlucht markt blijft uiteraard voortbestaan maar het geheel werd versterkt met een vaste winkelruimte onder dak en met alle bijhorende faciliteiten zoals koelcellen, sanitair, telecommunicatie, enz.

De FOODMET is geopend tijdens de marktdagen, namelijk op vrijdag, zaterdag en zondag, van 7u tot 14u. Meer dan een bezoek waard, in een multiculturele omgeving, temidden van de grootste markt van België, in het hart van Brussel !

De FOODMET met een totale oppervlakte van 9.200m² vertegenwoordigt een investering van 18 miljoen euro en schept werkgelegenheid voor circa 150 jobs. Europa verleende voor dit project in totaal 7,5 miljoen euro EFRO-subsidie. Iets meer dan 6 miljoen euro van de totale subsidie zal ten goede komen van de huurders van een winkelruimte in de FOODMET. Over een termijn van 20 jaar genieten zij een huurkorting, totdat het subsidiebedrag integraal is doorgestort aan deze winkeliers.

 

FOODMET op LA BIENNALE DI VENEZIA

Van 28 mei tot 27 november 2016 vindt in Venetië een prestigieuze architectuurbiënnale plaats : "The 15th International Architecture Exhibition". Onze FOODMET is daarbij één van de verkozen gebouwen. Lees meer

 

 

URBAN FARM

Vanaf eind 2016 wordt de FOODMET nog attractiever : op het dak wordt een Urban Farm ingericht met een oppervlakte van 4.000m². Een Europese primeur wat stadslandbouw betreft.

In 2010 lanceerde de voormalige Gewestregering het idee om in Brussel een pilootproject op poten te zetten inzake ‘Urban Farm’. Abattoir diende een kandidatuurdossier in aangezien het gebouw van FOODMET zich hier perfect toe leent. Met 4.000m² dakoppervlakte, bijkomende ruimte voor een nieuw restaurant met dakterras en enkele technische voorzieningen zoals een goederenlift tot op het dak, lagen de kaarten bijzonder goed voor Abattoir. Een bijkomende EFRO-subsidie werd bijgevolg toegekend aan Abattoir ten bedrage van 1.435.674 euro. Het architectenbureau ORG stuurde haar ontwerpplannen van FOODMET bij om de stabiliteit van het gebouw aan te passen en de draaglast van het dak te verhogen.

De firma BIGH zal de exploitatie van de Urban Farm op zich nemen en huurt het dak van Abattoir N.V., die eigenaar is van het gebouw. Het principe is gestoeld op een business model (Aquaponie) dat voorziet in viskweek (Aquacultuur) gecombineerd met hydrocultuur (kweken van planten in water) waar groenten, fruit en kleine micro-greens geproduceerd worden. Maar er is ook een sociaal-economische dimensie aan de Urban Farm. Een deel van de openlucht daktuin wordt immers bewerkt door Atelier Groot Eiland uit Molenbeek, die er een aantal personen enkele uurtjes per dag inschakelt om, onder begeleiding, terug een weg te vinden naar de klassiek arbeidsmarkt.

Daarnaast is er op het dak naast de tuin zelf ook een splinternieuw restaurant met dakterras voorzien.

In het kader van het globale Masterplan van Abattoir zal er in de loop van de volgende jaren meer aandacht geschonken worden aan stadslandbouw. Naast haar slachthuis en de organisatie van haar markten en evenementen, wil Abattoir een belangrijke rol spelen in het Gewest op het vlak van duurzame voeding.

Abattoir is gestart met besprekingen met kandidaat-uitbaters voor dit dakrestaurant (zie tekening hiernaast). Een uitdaging voor wie zich in Brussel wil vestigen en gebruik wil maken van de toegevoegde waarde en mogelijkheden die de Urban Farm biedt. Verser kan je de producten immers niet geleverd krijgen ! Bovendien zal het project veel internationale interesse genieten.

De uitzonderlijke site van Abattoir in Anderlecht werd door BIGH uitgekozen omwille van de unieke ligging binnen de Europese hoofdstad, en bovendien binnen een kanaalzone in volle ontwikkeling. BIGH zal op termijn ook elders in Brussel en in het buitenland Urban Farms trachten te realiseren. Abattoir is dé ideale startlocatie voor de verkoop in kort circuit tijdens de wekelijkse markten (vrijdag, zaterdag én zondag) met meer dan 100.000 bezoekers en met het groot aantal restaurants en traiteurs dat Brussel zo geliefd maakt.

Dit project omvat zowat 1.800 m² productie-oppervlakte onder glas (serre) en 1.800 m2 in open lucht, wat zich vertaalt in een positieve impact en meerwaarde vanuit de FOODMET en de wijk inzake:

 • warmterecuperatie van de frigo’s (permanent 500 Kw);
 • gebruik van regenwater en rechtstreekse zonne-energie;
 • productie van om en bij 30 Ton vis en duizenden seizoensgroenten en -vruchten;
 • bescherming van de voedingshal tegen oververhitting of koude;
 • creatie van rechtstreekse en onrechtstreekse jobs, niet alleen op de boerderij, maar ook op het vlak van voedselverwerking (food-processing) en restauratie;
 • ondersteuning van een sociaal vormings- en leerproject;
 • bevordering van een betere bevolkingsmix door haar ligging in de kwetsbare Kuregem-wijk;
 • kortere mobiliteit circuits (weinig of geen logistiek transport nodig);
 • rentabiliteit van terreinen met anders hoge onderhoudskost;
 • gebruikmaking van (technische) infrastructuur buiten de marktdagen;
 • opwaardering van vastgoed door energetische efficiëntie en door huuropbrengst voortvloeiend uit het gebruik van het dak;
 • de meerwaarde via restauratie en transformatie, sterke marketingelementen voor de mixed herstructurering van de FoodMet en de ganse Abattoir site.
 • ondersteuning van de stedelijke biodiversiteit
 • voedselproductie zonder gebruik van pesticiden/toevoeging van antibiotica

Building Integrated Greenhouses CVBA

Rue Barastraat 175 – 1070 Anderlecht
Tel : +32 (0)2 560 21 36