Atelier huren

Om je kandidatuur te stellen voor het huren van een productieve ruimte in de MANUFAKTURE, dient een procedure te worden nageleefd. De MANUFAKTURE is immers een project dat mede door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en Europa wordt gefinancierd. Het Europese regionale structuurbeleid is bedoeld om de (regionale) economie een steuntje in de rug te geven. Het draagt bij aan de versterking van de concurrentiepositie, economische groei, een betere kwaliteit van leven en duurzame ontwikkeling in Europa. Maar het houdt ook in dat er aan bepaalde procedures moet worden voldaan om de toekenning van de ruimtes zo objectief mogelijk te laten verlopen, zonder discriminerend te zijn. Enkel KMO's komen in aanmerking.

Hoe zich kandidaat stellen?

Naast het inschrijvingsformulier, dat je hieronder kunt downloaden, vind je ook de selectiecriteria voor het toekennen van een atelier, alsook een kopij van de concessieovereenkomst die kan opgevraagd worden. 

Opgelet, de inschrijvingsperiode loopt uiterlijk tot 31/03/2022 (eindigt om 16u). Neem dus snel actie en download de documenten hieronder. En vooral, vergeet niet om ze tijdig op te sturen naar Abattoir N.V. Uw dossier kan per post opgestuurd worden OF afgegeven worden aan het onthaal bij Abattoir nv, Ropsy Chaudronstraat 24 te Anderlecht (geopend van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u) OF per e-mail op dit mailadres. Dit alles dus tegen uiterlijk 31 maart '22. Alleen kandidaturen die hieraan voldoen, zullen in aanmerking komen, op voorwaarde dat ze ook alle andere voorwaarden voldoen.

SELECTIECRITERIA

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

 

CONCESSIEOVEREENKOMST

 

PROSPECTUS