Eervolle vermelding in China voor drie Brusselse stadsprojecten, waarbij Abattoir Masterplan

Op een totaal van 171 steden die zich kandidaat hebben gesteld voor de "Guangzhou International Award for Urban Innovation” heeft de internationale conferentie over stadvernieuwing, die op 7 december plaatsvond in Guangzhou (China), vijftien finalisten gekozen, waaronder dit jaar ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Kopenhagen weerhield het Brusselse project van een plaats bij de 5 winnaars, maar Brussel kreeg toch heel wat internationale visibiliteit én erkenning. Mooi meegenomen voor onze Foodmet en Urban Farm

De Guangzhou International Award for Urban Innovation (zie video onderaan) werd boven de doopvont gehouden in 2012 en staat onder de bescherming van de United Cities and Local Governements (UCLG), de world association of the major metropolises (Metropolis waarvan, het Gewestelijke overheidsdienst Brussel via Brussels International een actief lid is) en de stad Guangzhou. Deze prijs is een beloning voor de steden en regio's die vernieuwende stadsprojecten ontwikkelen om de voorspoed en levenskwaliteit van hun inwoners te verbeteren.

Brussel was kandidaat met drie vernieuwende, ambitieuze en visionaire projecten waarin alle krachten werden gebundeld voor de kanaalzone, maar ook voor het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

•    Greenbizz, een initiatief van citydev.brussels, een regionale verankering van een stadsontwikkelingspool voor economische en milieusectoren en van een ecosysteem, opgenomen in het Tivoli GreenCity waarvoor bijna 400 woningen in aanbouw zijn. Greenbizz werd op de conferentie vertegenwoordigd door dhr Marc Renson, Directeur bij Citydev.brussels 

•    Abattoir/Foodmet, met Abattoir NV als promotor, een ambitieus project dat werd opgezet met het oog op de reconversie van een historische slachthuis- en markthallensite tot een multifunctionele locatie voor innovatie en bevolkingsdiversiteit. Paul Thielemans, Public Relations, presenteerde in China het masterplan van Abattoir

•    En tot slot, het Stadsmarketingproject, gecoördineerd door ATO (ATO is since 2016 geintegreerd binnen perspective.brussels), een vernieuwende aanpak voor de promotie van de kanaalzone, haar bewoners en de op gang gebrachte nieuwe stadsdynamiek, een schoolvoorbeeld voor wervende partnerships. Alfredo Corbalan van Perspective.brussels nam het grootste deel van de presentatie voor zijn rekening en leidde daarna Citydev.brussels en Abattoir in.

Een welgemeende proficiat aan deze drie initiatieven, gecofinancierd door Europa en het Gewest, die een onderdeel vormen van een stadsvernieuwingsstrategie en bijdragen tot een duurzame wederopleving en meer ruimtelijke samenhang. Laten we die gemeenschappelijke toekomstvisie voor ons gewest blijven delen!  Dat we tussen de vijftien finalisten mogen prijken is een blijk van internationale erkenning voor het stadsontwikkelingsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de talrijke vernieuwende acties in de kanaalzone!