Netheid en leefmilieu op het domein van Abattoir

Sinds jaren voert Abattoir een beleid inzake afvalbeheer dat haar verplichtingen ver te boven gaan, met o.a. bijzondere aandacht voor preventie en sensibilisering van de handelaars die een activiteit uitoefenen op ons terrein. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar recyclage en hergebruik van afval, dit om zoveel mogelijk te vermijden dat afval naar stortplaatsen wordt gebracht.   

Om op één lijn te liggen met onze doelstellingen van 2008, nl. de verbranding van afval met 50% te verminderen, hebben we nieuwe initiatieven gelanceerd binnen ons bedrijf om oorspronkelijk de reductie van afval te versterken en onze totale impact op het milieu te verminderen.

Enkele initiatieven die genomen werden sinds 2008 :

  • Invoeren van een handvest van netheid en respect voor het milieu : Interprofessionneel akkoord gericht op het respect voor het milieu en netheid op de site van de slachthuizen en markten van Anderlecht (protocol die de ambulante handelaars engageren ten opzichte van de nv Abattoir).
  • Invoeren van een groene bonus-malus : De bedoeling is de handelaars, die zo respectvol mogelijk omgaan met het milieu, te belonen en andere die dat niet doen te beboeten via een malus. De bonus van de ene wordt bekostigd door de malus van de andere.
  • Installatie van een sorteerpunt : Recuperatie en sorteren van het afval afkomstig van de algemene markten voor het afvoeren van het afval naar verwerkingscentra (karton, groenafval, paletten, enz.).
  • Oprichten van een controle- en preventieploeg : Een ploeg van 8 personen verstrekken ieder weekend preventieve informatie aan de handelaars en controleren hun standplaatsen.
  • Het beleid van het reinigen van de aangrenzende straten : Abattoir doet beroep op een ervaren groenploeg (Manus). De kosten voor hun interventies zijn volledig ten laste van Abattoir.
  • Gescheiden ophaling van PMD-afval : op dagelijkse basis zorgen wij voor een afhaling van PMD-afval bij onze huurders, naast het gewone afval. Sinds 2014 is dit verplicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Besluit van 21 juni 2012). Het PMD wordt gewoon verzameld in de geijkte zakken van Net Brussel.
  • Voertuigen buiten dienst : op reguliere basis voeren wij controles uit op onze site om te voorkomen dat er een overvloed is aan achtergelaten, buitendienst gestelde wagens/vrachtwagens.
  • Vermindering van het plastiek afval : in samenwerking met de gemeente Anderlecht en Sint-Gillis loopt er momenteel een studie om beter inzicht te verkrijgen in het (overmatig) gebruik van plastiek zakjes op de markten, met de bedoeling oplossingen te vinden om deze traditie te beperken of zelfs helemaal te stoppen op langere termijn 

   

Evenement:

Daarnaast werkt Abattoir mee aan het organiseren van evenementen rond het thema netheid en duurzaam milieu, dit met het oog op het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogie, in samenwerking met de betrokken actoren (bedrijven, gemeentelijke verantwoordelijken, verenigingen, wijkcomité’s, politie, enz.).

Een paar cijfers :

Niet-recycleerbaar afval (in ton). Verwerkt in een verbrandingsoven.

 

Papier karton (in ton). Verwerkt door Oud papier Josef Michel.

 

Groenafval (in ton). Verwerkt door Vanheede.